Super Premium Figure Hashibira Inosuke - Kimetsu no Yaiba (21cm)